Liczba odwiedzin strony: 15980 Osób na stronie: 8
 

Ad Casum
Dębska M., Kosmala Ł., i Wspólnicy sp.k. 
Kancelaria adwokatów i radców prawnych

 
 
Ad Casum
Dębska M., Kosmala Ł., i Wspólnicy sp.k.
Kancelaria adwokatów i radców prawnych
 
Langiewicza 25 lok. 1
02-071 Warszawa
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 27 poz. 140 - Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem 2 ) (Dz. U. z dnia 22 lutego 2010 r.) Na podstawie art. 4 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222) zarządza się, co następuje: §   1.  Klasyfikacja i oznakowanie określone dla poszczególnych pozycji w tabeli 3.2 części 3...
Monitor Polski 2009 Nr 24 poz. 312 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z dnia 20 kwietnia 2009 r.) Rej. 216/2008 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194,...